اجرای نمایش شب بخیر جناب کنت در بیست و یکمین جشنواره تئاتر استان تهران

نمایش شب بخیر جناب کنت اثر اکبر رادی به کارگردانی عباس ایمانی و بازی عباس ایمانی، لیلا پراشیده و محمدرضا حسینی بعد از 20 شب اجرای عموم موفق و راه یابی به بیست و یکمین جشنواره تئاتر استان تهران در قالب این جشنواره به مدت یک هفته اجرا شد و مورد استقبال مخاطبان و داوران جشنواره قرار گرفت.