موسسه هفتاک هنر

 

ضمن عرض تبریک خدمت پذیرفته شدگان محترم، به اطلاع می رساند هماهنگی های لازم جهت ادامه فرآیند از دفتر موسسه صورت خواهد گرفت