متولد آبان ماه 1350-

دارای تحصیلات کارشناسی ارشد کارگردانی از دانشگاه تهران-

نویسنده، کارگردان، بازیگر و پژوهشگر تئاتر