نمایش زیر زمین موسسه هفتاک عباس ایمانی

نمایش زیر زمین موسسه هفتاک عباس ایمانی

درخشش نمایش زیرزمین در اختتامیه اولین دوره جشنواره نمایشنامه خوانی فجر ملارد(ویژه غرب استان تهران)

اختتامیه اولین دوره جشنواره نمایشنامه خوانی فجر ملارد(ویژه غرب استان تهران) در بهمن ماه 1395 برگزار شد و نمایش زیرزمین اثر آرش عباسی به کارگردانی عباس ایمانی و بازی حسین اسدی، مهدیه عازم نیا و مرتضی پرهیزکار، بعد از اجرای موفق خود در این جشنواره، موفق به کسب جوایز اول بازیگری مرد، دوم بازیگری زن و سوم کارگردانی شد.