متولد مهر ماه 1349-

دارای تحصیلات کارشناسی کارگردانی از دانشگاه هنر-

نویسنده و کارگردان سینما، تئاتر و تلویزیون