نمایش زیر زمین موسسه هفتاک عباس ایمانی

نمایش زیر زمین موسسه هفتاک عباس ایمانی

نمایشنامه خوانی زیرزمین در اولین دوره جشنواره نمایشنامه خوانی فجر ملارد(ویژه غرب استان تهران)

نمایشنامه خوانی زیرزمین اثر آرش عباسی به کارگردانی عباس ایمانی و بازی حسین اسدی، مهدیه عازم نیا و مرتضی پرهیزکار، بهمن ماه 1395 در قالب اولین دوره جشنواره نمایشنامه خوانی فجر ملارد(ویژه غرب استان تهران) اجرا شد و مورد استقبال مخاطبان و داوران جشنواره قرار گرفت.