کارگاه بازیگری ۱ فروردین ۱۴۰۰

۱۴۰۰-۴-۱۷ ۱۱:۲۰:۰۴ +۰۴:۳۰

هفتاک، هفت تاک هنر آفرینش خلاقیت، پشتکار، موفقیت تاریخ ثبت نام: از 1/3/1400 تا 30/3/1400. تاریخ شروع: 1/4/1400. تاریخ پایان: اسفند 1400. اساتید: حبیب الله دانش. عباس ایمانی. [...]